Teknolojik Sanat Geleceğe Nasıl Taşınır?

Sabancı Üniversitesi ve digitalSSM yürütücülüğünde başlatılan Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması başlıklı araştırma projesi, Digilogue iş birliğindeki üçüncü etkinliğiyle devam ediyor!

15 Mayıs’ta gerçekleşen “Teknolojik Sanat Geleceğe Nasıl Taşınır?” başlıklıçevrimiçi konferansta, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Selçuk Artut, Cemal Yılmaz ve Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı Yöneticisi Osman Serhat Karaman, üretilmesi teknolojiye dayanan ve çalışması için teknolojiye ihtiyacı olan sanat eserlerinin geleceğe nasıl taşınabileceğini tartışıyor.

Konferansa “Teknolojik sanat neden ve nasıl korunmalıdır?” sorusuyla başlayan Osman Serhat Karaman, teknolojik sanatın sürekli değişen teknolojiler karşısında oldukça kırılgan olduğunun ve bu kırılganlığın teknolojik sanat eserlerinin uzun süreli korunmasını oldukça zorlu bir mesele haline getirdiğinin altını çiziyor. Karaman’a göre bir teknolojiden diğerine sürekli göç etmeye dayalı bir koruma stratejisi, bu tür sanat eserlerinin orijinalliğini ve tarihselliğini kaybetmesine neden oluyor.Diğer taraftan, sanat eserinin üretildiği haliyle korumaya çalışmak da sanat eserini teknolojik çürümeyle karşı karşıya bırakıyor. Karaman, “Bu çatışık durumun içinden nasıl çıkılabilir?” sorusunun cevabını verebilmek için teknolojik sanat eserlerinin korunmasında dokümantasyonun çok önemli olduğunu ve bu dokümantasyonun sanatçı röportajlarıyla birlikte yapılması gerektiğini; bilimle, özellikle Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ile daha fazla iş birliğinde olmanın zorunluluğunu savunuyor.

Konferansın ikinci konuşmacısı olarak sözü alan Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Programı Öğretim Üyesi Selçuk Artut, içinde teknoloji barındıran tüm bileşenlerde olduğu gibi, günümüz sanatında da eserlerin geleceğe taşınması açısından çeşitli sorunlar olduğunun altını çiziyor. Artut’a göre bu mesele sanatçılar, sanat kurumları ve koleksiyonerler gibi birçok kesimi yakından ilgilendiriyor. Sürekli gelişmekte olan teknoloji karşısında üretilen güncel eserlerin tutarlı bir biçimde korunabilmelerine dair birtakım prensiplerin belirlenebilmesi için oldukça kapsamlı ve disiplinlerarası bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Konuşmanın devamında Selçuk Artut, teknoloji içeren eserler üreten bir sanatçı olarak karşılaştığı durumlardan ve kendi üretim pratikleri üzerinden sağlayacağı içeriklerden yola çıkarak kendi deneyimlerini ve görüşlerini paylaşıyor.

Konferansın son konuşmacısı olan Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi Cemal Yılmaz, yazılım temelli dijital sanatın korunması sorununu yazılım mühendisliği ve yazılım bağlantılı teknolojiler açısından ele alıyor. Günümüz genel amaçlı bilgisayar platformlarında bulunan yazılım ve donanım kümeleri hakkında bilgi veren Yılmaz, yazılım bağlantılı sanatın korunmasına ilişkin teknik sorunların kaynaklarını irdeliyor. Bu alanda karşılaşılan sorunların bazılarının, yazılım mühendislerinin kendi projelerinde karşılaştıklarıyla aynı ya da benzer olduğunu belirten Yılmaz, yazılım korunması bağlamında aynı ve benzer çözüm yaklaşımlarının geliştirilebileceğinin altını çiziyor; dijital sanatın uzun süreli korunması olasılığını ciddi şekilde artırabilecek bazı basit ama son derece pratik ve etkin yol gösterici ilkeler öneriyor.

Digilogue