Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması

dijital medya, video, interaktif sanat, bilgisayar grafikleri ve animasyonları gibi yeni medya teknolojilerine olan ilginin hızla arttığı günümüzde, bu tür sanat eserlerinin, teknolojideki hızlı dönüşüm göz önüne alınarak geleceğe nasıl taşınacağı sorusunun cevapları aranacak.

Sanatı, bilgiyi bir miras olarak esas alan ve bunların korunabilmesi, erişilebilmesi adına yeni bir strateji geliştirerek dijital arşivlenmeye teşvik eden digitalSSM, öncülük ettiği “Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması” projesine Kasım 2019’da gerçekleştirdiği panel ile başlangıç yaptı.

Günümüzün en çarpıcı konularından ‘dijital dönüşümü’ konu alan Digilogue, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin arşiv ve araştırma alanı digitalSSM’nin bu anlamda hayata geçirdiği “Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması” başlıklı projeye katkıda bulunarak, “Dijital sanat ne kadar yaşayabilir?” sorusunun yanıtlarını sektörün profesyonelleriyle cevaplıyor. Digilogue, bugüne kadar dijitalleşme adına gerçekleştirdiği projeler ve bu kapsamda edindiği network’ten yola çıkarak bu programa da yeni bir perspektif katmayı amaçlıyor.

15 Kasım 2019’da “Dijital Sanat Geleceğe Nasıl Taşınacak” konulu bir panelle programa başlayan SSM, “Yazılım Tabanlı Sanatın Korunması”, “İnternet Sanatının Korunması” gibi çarpıcı konulara değinmiş, 16 Kasım’da ise birçok yerli/yabancı kurumlardan da katılımın gerçekleştiği önemli isimlerle beraber “Zamana Dayalı Medya Konservasyonu” konulu bir atölye çalışması gerçekleştirmişti. Proje, 13 Aralık’ta gerçekleşen “Dijital Sanat Eserleri Zamana Nasıl Direnir” konulu konferansla devam edip “Medya ve Dijital Sanat Eserlerinin Medya Arkeolojisi Bağlamında Yeniden İnşası” üzerinde durmuştu.

 

Konuşmalar

Vasıf Kortun

Anıt ve Belge, Eser ve Arşiv arasında Sanatçı Pratiği: Eşit Olmayan Koşullar, Küresel Beklentiler

Konferans serisinin 17 Ocak’taki oturumunda ise Foundation of Arts Initatives Yönetim Kurulu Başkanı Vasıf Kortun, “Anıt ve Belge, Eser ve Arşiv arasında Sanatçı Pratiği: Eşit Olmayan Koşullar, Küresel Beklentiler” başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmanın temel hattını teknolojinin bir malzeme olarak kullanımı, sanat eserinde özgünlük, koruma sürecinde “eleme”nin önemi ve tüm bu sürecin etik değerler kapsamında değerlendirilmesi oluşturuyordu.

Responsive image
Responsive image

Louise Lawson

Canlı, Üretken ve Değişken Bir Sanat Formunu Belgelemeye Çalışmak

Performans sanatı; yaratım, yıkım, görünürlük ve ortadan kaybolma üzerine kurulu, “bilinmeyen sonuç”lar doğuran bir sanat formu. Lawson, konservasyonun amacını, “bu birleşenleri ve zaman içinde değişmesine yol açan kararları anlamaya yarayacak kadar bilgi toplamak” olarak açıklıyor. Bu durumda, tekrar üretilebilir olmadığı kabul edilen bir şey nasıl korunabilir? Böyle üretken bir etkinlik, asıl niyeti kaybettirilmeden nasıl tekrar canlandırılabilir?

Selçuk Artut, Cemal Yılmaz ve Osman Serhat Karaman

Teknolojik Sanat Geleceğe Nasıl Taşınır?

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Selçuk Artut, Cemal Yılmaz ve Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı Yöneticisi Osman Serhat Karaman, üretilmesi teknolojiye dayanan ve çalışması için teknolojiye ihtiyacı olan sanat eserlerinin geleceğe nasıl taşınabileceğini tartışıyor.

Responsive image
Responsive image

Ben Fino-Radin, Osman Serhat Karaman

Yazılım Tabanlı Sanat Eserleri için Bulut Tabanlı GPU Sanallaştırmayı Kullanma

Grafik gereksinimleri yoğun yazılım tabanlı sanat eserlerinin sergilenmesi sürecinde, özel donanımların pahalılığı, bakım zorunluluğu ve tek kişinin deneyimine göre tasarlanması gibi sebeplerden dolayı çeşitli zorluklar yaşanabilir. “Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması” araştırma projesi kapsamında bu zorlukları ele alarak yazılım tabanlı sanat eserlerinin sergilenmesi ve erişimi bağlamındaki gelişmeleri sunuyor.

Memo Akten, Prof. Dr. Selim Balcısoy

Sanal Gerçeklik Sanat Eserlerinin Korunması

“Sanal Gerçeklik Sanat Eserlerinin Korunması” başlığıyla gerçekleşecek çevrimiçi etkinlikte sanatçı Memo Akten ve Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programı öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Balcısoy sanal gerçeklik ortamında yaratılmış sanat eserlerin korunması konusunu anlatacaklar. Akten FIGHT! adlı eseri çerçevesinde Serhat Karaman ile söyleşi gerçekleştirirken, Selim Balcısoy konuşmasında sanal ortamlarda üretilen, teknoloji altyapılı sanat eserlerinin korunmasına yönelik teknolojik çözüm önerileri sunuyor.

Responsive image
Responsive image

Lionel Broye, Armandine Chasle, Morgane Stricot, Lozana Rossenova

Web Arşivleme

“İnternet Sanatını Korumak” başlıklı iki aşamalı çevrimiçi etkinliğin ilk bölümünde koruma ve sanat - medya arkeolojisi laboratuvarı Pamal Group’un ekibi telematik mecrada medya arkeolojisi performansı gerçekleştirecek. İkinci kısımda dijital sanat galerisi Rhizome yazılım küratörü Lozana Rossenova artbase arşivinin arayüzü ve altyapısına dair yeni bir yaklaşım getirecek. Çevrimiçi etkinliğin moderatörlüğünü ise Osman Serhat Karaman yapacak.

Ilya Kreymer, Zeynep Pehlivan

Web Arşivleme

“Web Arşivleme” konusunda iki bölümden oluşan çevrimiçi etkinlikte; World Wide Web’in artan önemi nedeniyle, webin arşivlenmesinin bilginin korunmasında kültürel bir gereklilik olduğu ve bu alandaki sorunlara yönelik çözümler ele alınacak. Etkinliğin ilk bölümünde çalışmalarını Fransa’da INA (Institut National de l’Audioviseul) çatısı altında araştırma mühendisi olarak sürdüren Zeynep Pehlivan “Web Arşivleme: Gecelek İçin Bugünün Koleksiyonu” başlıklı bir konuşma yapacak. Konuşmada, dünyadaki web arşivlemeyle ilgili son gelişmeler ve erişim, tarama ve korumayla ilgili konulardaki zorluklar ele alınacak. İkinci bölüm ise yazılım mühendisi Ilya Kreymer’in “Webrecorder Projesiyle Herkes için Yüksek Kalitede Web Arşivleme” başlıklı konuşmasıyla devam edecek. Kreymer konuşmasında, Webrecorder projesiyle geliştirdikleri araçları sunacak.

Responsive image

Videos

2020 boyunca bu iş birliği ile önümüzdeki aylarda güncelliğini koruyacak olan program, Nisan ayında “Ağ Tabanlı Sanat Eserlerinin Yaşamları”, Mayıs’ta ise “Web Arşivleme – Gelecek için bugünü Toplamak” konularına panellerle yer verecek. Dijital sanatın farklı disiplinlerdeki iz düşümünü irdeleyen panellerle dijital sanatın geleceğini ele alacak.

Ocak – Mayıs döneminde 5 günlük panel serisi olarak ilerleyecek program dahilinde farklı kurumlardan akademisyenler, medya ve dijital sanat konservatörleri, yazılım mühendisleri, araştırmacılar, sanatçılar, sanat profesyonelleri ve bilgi yöneticilerinin katılımı sağlanacak ve teknolojik sanat eserlerinin korunması, yazılımın bu anlamanda oynadığı rol, internet ortamında eserlerin korunması, teknolojik sanat eserlerinin gelecekte de erişebilir olması için yapılacak etkin stratejiler gibi konular uzmanlarıyla tartışılacak.

 

Digilogue