Digilogue X SALT: Yeni Veri Anlatımları

Digilogue, Kadir Has Üniversitesi’nin devraldığı İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’nin dijital ortama aktarılarak bir çevrimiçi yazılım aracılığıyla erişime açılması için SALT iş birliğiyle sürdürülen üç yıllık çalışmaya dijital altyapı ve sistem geliştirme ortağı olarak katkıda bulunuyor.

Yeni Veri Anlatımları başlıklı söyleşi ve atölyeler program kapsamında ücretsiz gerçekleşecek.

Location

Salt Beyoğlu

Date

2019

Digilogue; “İstanbul Ansiklopedisi” projesine istinaden gerekli yaklaşım ve çözümleri üretmek üzere sürece katkıda bulunurken; alanında uzman global bir komünite ile projenin dijitalleştirilmesinin yol haritasının belirlenmesinde de rol alıyor.

Digilogue, bugüne kadar kazandığı know-how ve network’u projeye dahil ederken; zihin açan, projeye verimli katkı sağlayabilecek farklı deneyimlerden ve eğitimlerden gelen araştırmacı, sanatçı ve tasarımcıları davet ederek; Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nin dijital arşivlenme sürecinin en ideal ve verimli şekilde kurgulanmasını; mevcut teknik problemleri çözmeyi ve yeni bir sistem, vizyon geliştirmeye destek olmayı amaçlıyor.

Digilogue’un davet ettiği uzmanlarla SALT ve KHAS ekibi, özel atölye programlarında projenin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunacak. Makine öğrenimi, yapay zekâ, bilgi sistemleri tasarımı ve arşiv içi navigasyon alanlarında önemli projelere imza atmış birçok teknoloji profesyoneli, sanatçı ve araştırmacının katılarak konu üzerinde ortak akıl geliştireceği Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi projesinin, Türkiye’deki dijital beşeri bilimler çalışmalarına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

 

Alanında En Önemli Araştırmacılar

Atöllye Programını Takip Edin!

Responsive image

Yeni Arşiv: Bir Tasarım Aracı Olarak Makine Öğrenimi Atölyesi

Kasım 2019

Channel Studio’nun kurucuları Will Denton ve Seth Kranzler’in yapacağı Yeni Arşiv: Bir Tasarım Aracı Olarak Makine Öğrenimi sunumunda (İngilizce), geçmişten bugüne makine öğreniminin kullanımları inceliyor. Ayrıca, yazılı ve görsel verilerin derin öğrenme ve diğer makine öğrenimi yöntemleriyle işlenmesi ve düzenlenmesinde yazılım tasarımlarının yeri değerlendiriliyor.

Videos

5 Ekim Cumartesi günü SALT Beyoğlu’nda gerçekleşecek atölye çalışması için yerinizi alın.

Yaratıcı endüstrilerin gelişim alanlarında teknolojinin rolünün konuşulacağı etkinliklerin ilki 5 Ekim’de New York bazlı teknoloji ve tasarım stüdyosu Channel Studio ile başlıyor. The New York Times, Microsoft gibi kurumların yanı sıra müze arşivlerinin verileri ve koleksiyonlarının dijital kullanımları için çalışan Channel Studio’nun katılımında gerçekleştirilecek söyleşi ve atölyede, makine öğrenimini bir tasarım aracı olarak kullanmak konuşulacak.

Proje süresince, konuya ilgisi olan; öğrenci, sanatçı, araştırmacı ve tasarımcıların katılımına açık, “Yeni Veri Anlatımları” (New Approaches to Data) başlığında alanının öncü isimlerinin anlatımı ile ücretsiz söyleşi dizisi de SALT Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek.

Makine öğreniminin geçmişi ve günümüzdeki kullanımları, metin ve görsel verileri derin öğrenme (deep learning) ve diğer makine öğrenimi araçlarıyla işleme ve organize etme konusunda yazılım tasarımlarının iyi örneklerini işleyecek olan “Yeni Veri Anlatımları” atölye serisinin ilki; yaratıcı endüstrinin temsilcileri için birçok kaynak önerisi ve yol haritası sunacak.

Digilogue