Digilogue X SALT: Yeni Veri Anlatımları

Digilogue, Kadir Has Üniversitesi’nin devraldığı İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’nin dijital ortama aktarılarak bir çevrimiçi yazılım aracılığıyla erişime açılması için SALT iş birliğiyle sürdürülen üç yıllık çalışmaya dijital altyapı ve sistem geliştirme ortağı olarak katkıda bulunuyor.

Yeni Veri Anlatımları başlıklı söyleşi ve atölyeler program kapsamında ücretsiz gerçekleşecek.

Location

Salt Beyoğlu

Date

2019

Digilogue; “İstanbul Ansiklopedisi” projesine istinaden gerekli yaklaşım ve çözümleri üretmek üzere sürece katkıda bulunurken; alanında uzman global bir komünite ile projenin dijitalleştirilmesinin yol haritasının belirlenmesinde de rol alıyor.

Digilogue, bugüne kadar kazandığı know-how ve network’u projeye dahil ederken; zihin açan, projeye verimli katkı sağlayabilecek farklı deneyimlerden ve eğitimlerden gelen araştırmacı, sanatçı ve tasarımcıları davet ederek; Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nin dijital arşivlenme sürecinin en ideal ve verimli şekilde kurgulanmasını; mevcut teknik problemleri çözmeyi ve yeni bir sistem, vizyon geliştirmeye destek olmayı amaçlıyor.

Digilogue’un davet ettiği uzmanlarla SALT ve KHAS ekibi, özel atölye programlarında projenin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunacak. Makine öğrenimi, yapay zekâ, bilgi sistemleri tasarımı ve arşiv içi navigasyon alanlarında önemli projelere imza atmış birçok teknoloji profesyoneli, sanatçı ve araştırmacının katılarak konu üzerinde ortak akıl geliştireceği Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi projesinin, Türkiye’deki dijital beşeri bilimler çalışmalarına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

 

Alanında En Önemli Araştırmacılar

Atöllye Programını Takip Edin!

Responsive image

Yeni Arşiv: Bir Tasarım Aracı Olarak Makine Öğrenimi Atölyesi

Kasım 2019

Channel Studio’nun kurucuları Will Denton ve Seth Kranzler’in yapacağı Yeni Arşiv: Bir Tasarım Aracı Olarak Makine Öğrenimi sunumunda (İngilizce), geçmişten bugüne makine öğreniminin kullanımları inceliyor. Ayrıca, yazılı ve görsel verilerin derin öğrenme ve diğer makine öğrenimi yöntemleriyle işlenmesi ve düzenlenmesinde yazılım tasarımlarının yeri değerlendiriliyor.

Değer Biçme Sanatı

Haziran 2021

Digilogue ve SALT’ın birlikte geliştirdiği Verinin Yeni Anlatımları serisinde, güncel yaklaşım ve sistemler temelinde, teknolojinin dijital arşivleme süreci için sunduğu yeni olanaklar inceleniyor.

Üretici sistemler, bilgisayar bilimi, yaratıcılık ve kendini ifade için yazılım konularına ilgi duyan sanatçı ve programcı Gene Kogan’ın yürüteceği The Art of Credit Assignment” [Değer Biçme Sanatı] sunumunda , makine öğreniminin yaratıcı ekonomisi, yapay zeka sanatı ve kriptonun ortak yaratımlarının, yeni sanatsal keşifler için doğurduğu fırsatlar değerlendiriliyor.

Responsive image
Responsive image

Yapay Zeka ve Veri Anlatımları

17.06.2021

Etkileşimli ürünler ve yeni deneyimlerin oluşumunda verileri kullanan, Utrecht (Hollanda) merkezli tasarım ve teknoloji stüdyosu CLEVER°FRANKE, Verinin Yeni Anlatımları program serisine konuk oluyor. Bildik sınırların ötesine geçen çözümlerle algıları zorlamayı ve değişime hız kazandırmayı amaçlayan stüdyonun müşterileri arasında Google, Warner Music ve Cisco ile The New York Times ve Wired yer alıyor. CLEVER°FRANKE tecrübesine dayalı çevrimiçi sunumda, tasarım bilgisinin kullanımı, verinin gücü ve ileri teknolojilerin yeni araçlar ve anlamlar geliştirmedeki önemi tartışmaya açılacak. Etkileşimli veri görselleştirmede çeşitli stratejilerin de inceleneceği programda, bu süreçte farklı düşünebilmenin yolları ve katkıları ele alınacak.

Videos

Dijital arşivleme sürecinin en verimli ve ideal şekilde kurgulanması amaçlanıyor.

Yaratıcı endüstrilerin gelişim alanlarında teknolojinin rolünün konuşulacağı etkinliklerde makine öğrenimini bir tasarım aracı olarak ele alınıyor.

Proje süresince, konuya ilgisi olan; öğrenci, sanatçı, araştırmacı ve tasarımcıların katılımına açık, “Yeni Veri Anlatımları” (New Approaches to Data) başlığında alanının öncü isimlerinin anlatımı ile ücretsiz söyleşi dizisi de SALT Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek.

Makine öğreniminin geçmişi ve günümüzdeki kullanımları, metin ve görsel verileri derin öğrenme (deep learning) ve diğer makine öğrenimi araçlarıyla işleme ve organize etme konusunda yazılım tasarımlarının iyi örneklerini işleyecek olan “Yeni Veri Anlatımları” atölye serisi; yaratıcı endüstrinin temsilcileri için birçok kaynak önerisi ve yol haritası sunuyor.

Digilogue