Behind The Scenes: BLOSSOM Live Cinematic Soundscape by Tolga Böyük

Islandman isimli projesiyle bilinen Tolga Böyük’ün sessiz filmleri canlı doğaçlama müziklerle hayata döndürmek üzere geliştirdiği projesi BLOSSOM, Sonar İstanbul sahnesinin en dikkat çeken performanslarından biriydi. 1923 yılında J.C Mol tarafından bilimsel amaçlarla yapılmış sessiz film; ‘Bloeiende bloemen en plantenbewegingen’i yeniden canlandıran projeyle Tolga Böyük; sesleri araç olarak kullanarak filizlenen tohumların, açan çiçeklerin, büyüyen mantarların hızlandırılmış görsellerini bitkiler arasındaki bir müzikal diyaloga dönüştürüyor.

Sinemanın ses öncesi dönemine ait kurgu dışı filmleri dönüştürme görevini üstlenen Tolga Böyük, J.C Mol tarafından bilimsel bir amaçla yapılan bu filme sesin eşsiz dokunuşunu ile yeni bir varoluş kazandırıyor.

Digilogue