Adrien Mondot & Claire Bardainne

Sónar Istanbul kapsamında Digi.logue’un sunduğu görsel-işitsel performanslar arasında yer alan Hakanai, hareket halindeki bir kübün sarmalayıcı atmosferinde, rüyaların uçup giden doğasını ve hayatın geçiciliğini keşfeden bir dans koreografisi. Adrien Mondot & Claire Bardainne tarafından yaratılan Hakanai, hayal gücü ve gerçek dünyanın sınırlarını ortadan kaldırıyor.

Jonglör, sanatçı ve bilgisayar bilimci Adrien Mondot ve grafik tasarımcı Claire Bardainne’in liderliğindeki Lyonlu şirket Adrien M & Claire B, gerçek ve sanatı her performansa özel olarak geliştirilen bilişim araçlarıyla harmanlıyor.

Fiziksel hareket modellemesiyle hazırlanan ve canlı performe edilen orijinal şarkılara sahip canlı animasyonlarda, dört açılı performansın ardından izleyici sahne kurulumunu keşfetmeye davet ediliyor. Japoncada ‘geçici, narin, fani, süreli ve anlık” anlamına gelen Hakanai, gerçeklikle hayal arasında bir yerde konumlanıyor. Bu kadim kelime, insanlık halinin geçiciliğini ve risk dolu doğasını yakalarken doğayla bağını da koruyor.

Her performansın eşsiz bir deneyime dönüştüğü Hakanai ile Adrien M & Claire B, insan deneyimini geliştirdikleri teknolojik yapının merkezine alıyor. Bedene ilişkin güçlü bir odağı kendi geliştirdikleri teknoloji ile destekleyen ikili, dansçıları gözlemlerken manipüle ettikleri imgeler açısından performansı değerlendirdiklerinde  Hakanai’yi, “dijital kuklacılık” olarak tanımlıyorlar.

10 parçadan oluşan interaktif bir enstalasyon olarak ortaya çıkan Hakanai, gösterinin alanının açılarak sahneyle etkileşim imkanı sağlanmasıyla güncel haline evriliyor. Hareketli, organik, el yapımı, kısa ömürlü ve tepkisel bir yaşayan dijital sanat üretmeyi amaçlıyan Adrien M & Claire B, “Bizim için sanat ve teknoloji arasında bir boşluk yok. Sanat ve teknoloji aynı şeyler. Bize göre rasyonellik ve duyusallık bir şeyin iki farklı yüzü olabilir. Sanallık ve gerçeklik gibi… Bu bizim gerçekliğimiz.” sözleriyle çalışmalarını anlatırken, bilim aracılığıyla yaratım sürecine girdiklerinin fakat amaçlarının bilim olmadığının da altını çiziyor.

Digilogue