'Dijital Dönemde Zanaat; Neden ve Nasıl' panelinde zanaatların özünü, çağdaş ve sürdürülebilirlik kelimelerinin anlamını ve teknolojinin bir amaç yerine bir araç olarak kullanımını sorgulayarak, zanaatları sanatsal/yaratıcı üretimler için bir araç ve sosyal olarak sürdürülebilir bir araç olarak yeniden ele alınacak.

Location

Zorlu PSM Sky Lounge

Date

20 Ekim - 14:30

Tags

Craft Net, sanayi sonrası toplumlarda özellikle çağdaş yaratıcı üretimler için zanaatların potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla katılımcı eylem araştırmaları yoluyla şehirlerin zanaat kültürünün haritasını çıkarmayı hedefleyen uluslararası bir dijital platformdur. Sanatçı Bilal Yılmaz ve küratör Lydia Chatziiakovou tarafından, el sanatları ve sosyal içerikli sanat pratikleri üzerine uzun vadeli araştırmalarını birleştirerek geliştirildi. İlk olarak, hem diyalog hem de pratikte sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınmaya odaklanan projeleri teşvik etmek amacıyla Melisa Tapan tarafından uluslararası bir ikamet programı olarak kurulan Gate 27’de bir sanat ikametgahı sırasında kavramsallaştırıldı. Craft Net, zanaatların özünü, çağdaş ve sürdürülebilirlik kelimelerinin anlamını ve teknolojinin bir amaç yerine bir araç olarak kullanımını sorgulayarak, zanaatları sanatsal/yaratıcı üretimler için bir araç ve sosyal olarak sürdürülebilir bir araç olarak yeniden tasavvur ediyor ve şunu soruyor: “Yeni kamusal alanın doğası nedir, sanat ve aktivizm buna nasıl katkıda bulunabilir?

KONUŞMACILAR

Melisa Tapan

Gate 27 Kurucusu

Melisa Tapan, Türkiye’de öncü kültür, sanat ve eğitim kurumları kurmuş ve bu alanlardaki gelişmeleri desteklemeye devam eden bir aileden geliyor. Dedesi Sakıp Sabancı’nın ailesinde aşıladığı kültür ve sanat sevgisi sayesinde sanat dünyasıyla erken yaşta tanışmış ve kendini bu alanda geliştirmiştir.

Finansal kapsayıcılıktan sürdürülebilir endüstriye kadar çeşitli projeleri takip eden çeşitli alanlarda çalıştı. Bilgi ve tecrübesini toplumsal etkiyi hedefleyen proje ve girişimlere odaklayan Melisa, sanat alanında sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla 2019 sonbaharında Gate 27’yi kurdu.

Sürdürülebilirliği merkeze alan sosyal sorumluluk projelerine öncelik vererek bu hedef doğrultusunda çalışan Sabancı Vakfı ve SosyalBen Vakfı’na destek vermekte ve bu çerçevede birçok farklı sivil toplum kuruluşunun sosyal sorumluluk projelerine danışmanlık yapmaktadır.

Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi’nin vizyonu doğrultusunda, ailesinin sosyal, eğitimsel ve kültürel alanlardaki mirasını geliştirmek için hem mesleki hem de kişisel çalışmalarında sosyal girişimciliğe ağırlık veren Melisa, lisans eğitimini İngiltere, Londra’daki Richmond Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimini New York’taki Columbia Üniversitesi’nde Ekonomik ve Siyasi Kalkınma alanında tamamladı. Melisa ayrıca Guggenheim Müzesi’nin (New York) aktif bir üyesidir; Modern Sanat Müzesi (New York) ve Whitney Amerikan Sanatı Müzesi.

Responsive image
Responsive image

Bilal Yılmaz

Sanatçı ve Tasarımcı

Bilal Yılmaz İstanbul’da yaşayan disiplinlerarası bir sanatçı ve tasarımcıdır. Temelde ışık, ses, hareket ve etkileşimi kullanarak heykelsi nesneler, yerleştirmeler ve izleyicinin algısını değiştiren kolektif deneyimler yaratır. Disiplinlerarası sanat ve tasarım çalışmalarının yanı sıra, sanatsal yaklaşımlar ile sosyal etki yaratan toplumsal ve kolektif projeler geliştirir. Bilal Yılmaz lisansını Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Binghamton Üniversitesi(New York) Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisansını ise İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Ürün Tasarımı bölümünde tamamladı. Disiplinlerarası ilgi alanları ve eğitimi; sanat, tasarım ve sosyal katılım arasında gidip gelen çalışmalarına yansımaktadır. Çalışmaları büyük ölçüde sosyal, politik ve finansal nedenlerle gizli kalmış potansiyelleri bulmaya ve ortaya çıkarmaya, aynı zamanda deneyimsel birlikte öğrenme ve üretme biçimlerine dayanır. Eylemlerinin birçoğu, alternatif katılım ve kolektif üretim sistemlerini hayal ederek ve deneyerek olasılıkları ve toplulukları harekete geçiren araçlar yaratmayı amaçlar.

Lydia Chatziiakovou

Küratör

Küratör olan Lydia Chatziiakovou, 2004 yılından bu yana, uzun vadeli stratejik planlamaya dayalı, sosyal değişimin aracısı olarak sanatın keşfi etrafında dönen çağdaş sanat projeleri tasarlayan, ortaya çıkaran ve uygulayan bir yaratıcı sanatlar yönetim ofisi olan ArtBOX’ı (www.artbox.gr) ortak olarak yenitiyor.
Son birkaç yılda, katılımcıları güçlendirmek, kültüre erişimi demokratikleştirmek ve özgürleştirilmiş eylem için bir kurum olarak kolektivite anlayışını sağlamak için sanat ve yaratıcılık yoluyla topluluklar yaratmayı amaçlayan projelerde yer aldı.
2018 yılından bu yana el sanatlarının yaratıcı sektöre sunduğu üretim olanaklarını araştırmakta ve 2020 yılından bu yana zanaatkarlar etrafında yaratıcı ağlar ve topluluklar oluşturmayı hedefleyen Creative-Craft Platformu’nu geliştirmek için sanatçı Bilal Yılmaz ile birlikte çalışmaktadır
Kuzey Yunanistan’ın farklı şehirlerinde yer alan ArtBOX’taki son projesi Tale of X Cities, medya okuryazarlığı ve hikaye anlatımına odaklanan bir dizi atölye çalışması aracılığıyla kurumları ve vatandaşları ortak bir çevrimiçi ve çevrimdışı festival oluşturması için bir araya getiriyor (www.x- cities.net).
Aynı zamanda 2020’den beri Goethe-Institut tarafından başlatılan, sanat, kültür, sivil katılım, eğitim ve öğrenim alanlarında faaliyet gösteren Avrupa çapında bir kurumlar platformu olan Freiraum’un küratör ekibinin bir üyesidir. 2020 ve 2021’de Freiraum Platform’un 3 gün süren karma festivalinin eş küratörlüğünü, koordinatörlüğünü ve sunuculuğunu yapmıştır. Avrupa çapında 20’den fazla şehirde canlı konferans ve sergi ve çeşitli çevrimdışı etkinliklere katıldı. (www.freiraumfestival.eu)

Responsive image

Digilogue