Kullanım Koşulları

Digi.logue internet sitesi (“Site”), Levent 199 adresinde yerleşik Zorlu Holding A.Ş. (“Zorlu”) tarafından sunulmaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”) kapsamında Site’den faydalanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”), işbu Koşullar’ın kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’da yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

Koşullar kapsamında Zorlu ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

1. Koşullar’ın Konusu

Site, dijital dönüşümü geniş kitlelere aktarmayı hedefleyen çok paydaşlı sosyal inovasyon platformudur.

İşbu Koşullar’ın konusu, Zorlu tarafından yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek üzere düzenlenen etkinliklere katılan katılımcıların (“Katılımcı”) Site’de sunulan projeleri ile Site’de yayınlanan sair içerik, konu ve projelere (tümü birlikte “Proje”), Kullanıcılar tarafından fikir ve içerik olarak katkı (“Katkı”) sağlanması ve Kullanıcılar’ın Site’den faydalanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.

2. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

1.1. Kullanıcı, Site’den faydalanmak için Zorlu tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Koşullar’ı onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site’ye erişim sağlanamamasından ve Site’den faydalanılamamasından Zorlu sorumlu değildir. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Koşullar’ı akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

1.2. Zorlu’nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

1.3. Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden, şifresinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından münhasıran kendisinin sorumlu olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, yetkisiz kullanım veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Zorlu’ya bildirecektir.

1.4. Kullanıcı, başta Katkılar olmak üzere Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve yazışmaların hukuka uygun olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici ve ayrımcı beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, Katkılar’ın ve sair bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, Site’de reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Koşullar ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı Katkılar ve sair bilgi ve içerikler Zorlu tarafından neden gösterilmeksizin Site’den kaldırılabilecek, bu tür Katkı, bilgi ve içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Site’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Zorlu’nun herhangi bir Katkı’nın Site’de yayınlanmasına onay vermiş olması, Zorlu’nun Katkılar’a ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanamayacaktır.

1.5. Kullanıcı, Site’yi kullanımı ve Site’de Katkı paylaşmasına ilişkin olarak;
1.1.1. Site üzerinden paylaştığı Katkılar’ı tamamen kendi isteğine bağlı olarak, herhangi bir şekilde karşılık beklemeden paylaştığını, bu Katkılar’ın Proje sahipleri ya da sair üçüncü kişiler tarafından kullanılabileceğini Web sitesinde paylaştığınız her türlü fikre ilişkin olarak fikrin geliştirilmesi, işlenmesi, yayınlanması, eser, tasarım, marka, logo, buluş, faydalı model ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü fikri yaratıma konu edilmesine, kullanımına izin vermektedir. Web sitesine sunduğu bu her türlü fikirde hak sahipliği iddiasında bulunmayacağını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da dahil ilgili yasal mevzuatın ihlali iddiasında bulunmayacağını kabul etmektedir. Zorlu’ya, iş ortaklarına, Proje sahiplerine ve sair üçüncü kişilere herhangi bir iddia ve talep yöneltmeyeceğini,
1.1.2. Tüm Katkılar’ın sahibi olduğunu, Zorlu ve üçüncü kişilere işbu Koşullar’da belirtilen lisans ve hakları vermeye yetkili olduğunu, söz konusu lisansların verilmesi için ihtiyaç duyulan gerekli tüm lisanslar, izinler veya onayları almış olduğunu,
1.1.3. Katkı’nın sunulmasının kendisi ve Zorlu arasında bir gizlilik ilişkisi oluşturmayacağını, Katkılar’ın kamuya açık olarak yayınlanabileceğini, Zorlu’nun Katkı’yı bir sır veya gizli bilgi olarak değerlendirmediğini,
1.1.4. Zorlu’nun, Proje sahiplerinin ve üçüncü kişileri Katkı’yı geliştirme veya kullanma zorunluluğu olmadığını,
1.1.5. Zorlu, Proje sahipleri veya diğer Kullanıcılar’ın, Kullanıcı’nın paylaşmış olduğu Katkı ile aynı veya benzer bir Katkı ortaya koymuş olabileceğini, Katkı’nın herhangi bir şekilde Proje kapsamında değerlendirilip kullanılmış olmasının, Kullanıcı’nın Katkısı olarak yorumlanmayabileceğini,
1.1.6. Katkı’nın üçüncü kişilerce herhangi bir şekilde değerlendirilip kullanabileceğini, bu kapsamda Zorlu’nun yahut işbirliği içinde olduğu tarafların herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluğunun olmadığını,
kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6. Kullanıcı, Site’ye konu faaliyetler çerçevesinde Zorlu tarafından düzenlenen bir etkinliğe Proje ya da Katkı sunmak için katıldığında Katılımcı sıfatına sahip olacağını, bu kapsamda Zorlu tarafından onaylanması ya da imzalanması talep edilen sözleşme, kural ve koşulları imzalayıp bunlarla bağlı olacağının kabul eder.

1.7. Site’nin kullanımına ve Site’de paylaşılan Katkılar’a ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Zorlu, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Zorlu’nin uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

1.1. Site içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere Zorlu’ye ait sistemler ve Site’ye ilişkin tüm haklar yahut bunları kullanma yetkisi Zorlu’ye aittir. Zorlu, Kullanıcı’ya Site üzerinde sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermektedir. Kullanıcı’ya tanınan bu kullanım hakkı Zorlu’ye karşı, Zorlu’nin başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

1.2. Kullanıcı, Site’yi yalnızca işbu Koşullar’da belirtilen kapsamda kullanacak olup bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. veriler ile Site’de sunulan Projeler ve diğer Kullanıcılar tarafından paylaşılan Katkılar’ın kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

1.3. Kullanıcı işbu Koşullar ile, Site’de paylaştığı Katkılar’ı kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi için Zorlu ve üçüncü kişilere dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. Zorlu ve üçüncü kişiler, söz konusu Katkılar’ı herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.

1.4. Kullanıcı’nın Site veya Zorlu sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Zorlu ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Site ile Zorlu sistemlerinin çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve sistemlerden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme orantısız yük bindirmesi; sisteme başkaları tarafından girilmiş bilgilere, içeriklere, Site’nin kaynak kodlarına veya Zorlu’nin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Site’nin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Zorlu sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Zorlu veya Site ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

4. Sorumlulukların Sınırı

1.1. Zorlu, Site’yi “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup, Site’nin hatasız, kusursuz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

1.2. Zorlu, Kullanıcı’nın (i) Site’yi kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya işbu Koşullar’da belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Site üzerinde Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

1.3. Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü Katkı’dan münhasıran sorumlu olup bu Katkılar’a ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullancı, Zorlu’nin diğer Kullanıcılar ve Katılımcılar tarafından sağlanan Katkılar ve Projeler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir içeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Kullanıcı’ya ait Katkılar’ın üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda kullanılabileceğini ve paylaşılabileceğini, Kullanıcı’nın fikri mülkiyet veya sair haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlalinden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Zorlu’nin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

1.4. Zorlu, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE’NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. Zorlu, İŞBU KOŞULLAR KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

1.5. Kullanıcı, Site üzerinden Zorlu’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Zorlu’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

1.6. Kullanıcı, Site üzerinden sunulan içeriklere erişimin, Kullanıcı’nın cihazının ve ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Zorlu’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin engellenebileceğini kabul eder.

5. Yükümlülüklerin İhlali
Kullanıcı’nın işbu Koşullar ve eklerinde yer alan düzenlemelere uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da Site’ye ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde yahut herhangi bir nedene dayanmaksızın Zorlu, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

6. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Koşullar ve Site’nin kullanımından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7. Muhtelif Hükümler
1.1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Zorlu işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

1.2. İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Koşullar’ın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

1.3. Zorlu, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Koşullar ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Site’nin Kullanıcı tarafından bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Digilogue