Yazılım Tabanlı Sanat Eserleri için Bulut Tabanlı GPU Sanallaştırmayı Kullanma | Ben Fino-Radin, Osman Serhat Karaman

Grafik gereksinimleri yoğun yazılım tabanlı sanat eserlerinin sergilenmesi sürecinde, özel donanımların pahalılığı, bakım zorunluluğu ve tek kişinin deneyimine göre tasarlanması gibi sebeplerden dolayı çeşitli zorluklar yaşanabilir. “Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması” araştırma projesi kapsamında bu zorlukları ele alarak yazılım tabanlı sanat eserlerinin sergilenmesi ve erişimi bağlamındaki gelişmeleri sunacak

Digilogue