Medya Sanatı ve Dijital Sanat Eserlerinin Medya Arkeolojisi Bağlamında Yeniden İnşası | Daniel Heiss, Morgane Stricot & Matthieu Vlaminck

Yazılım ve donanım sistemlerinin güncelliğini yitirebilmelerinden dolayı dijital sanat ve medya sanatı kapsamındaki eserler, diğer alanlara ait sanat işlerine göre daha kısa ömürlüdür. Geçtiğimiz yıllarda sanat eserlerinin yok olmasıyla beraber, içerdikleri değerli arşivler ve onlarla bağlantılı bilgiler de kaybedilmiştir.

Digilogue