Digilogue Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları Sergi Posteri

13.09.2017 – 30.10.2017 @ Digi.logue Space/ Zorlu PSM

“ Future Tellers /Gelecek Anlatıcıları ” 12 katılımcının; çizim, heykel, kod, metin, film ve karma medya enstalasyonu gibi çeşitli alanlardaki işleriyle, ziyaretçilere gelecek kavramını sorgulatan bir grup sergisi.

Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları aracılığıyla Digi.logue; “İnsan ırkı gelecekte nerede olacak ve nasıl değişeceğiz?” sorularını sorarak, katılımcıları gelecek kavramı üzerine düşünmeye ve gelecek gerçeklikleri üretebilecek günümüz teknolojik unsurları keşfetmeye davet ediyor.

Yeni teknolojilerin gereklilikleri ve icatları genelde bilim kurgu eserlerinden ortaya çıkar; bu da bize ortak inanışların ve odaklanılan gayenin gelecek inşa etmede ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Sanatçıyı hikaye anlatıcısı olarak konumlandıran sergi; sanatçıların teknolojik gelişmelere dair içselleştirilmiş algılarının ve bunlara verdiği tepkinin birer sonucu olarak doğan işlerini sergiliyor

Teknoloji felsefesinin temellerine odaklanan “Thinking about Technology” adlı kitabında Joseph C. Pitt teknolojinin insanlık hâlinin tanımlayıcı bir özelliği olduğunu öne sürüyor ve teknolojinin hayatımızdaki etkilerini ve değerlerini anlamamız için en iyi sorgulama biçimi olan felsefeyi öneriyor. Genel bir konu olarak teknolojiyi incelemek için epistemolojik bir bakış açısı gerekli olsa da (ne de olsa teknolojinin temelinin büyük bir kısmı bilime dayanıyor)

“Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları” teması bilim kurgunun kalbinde sık sık yer edinen bir başka insanlık hâlinden, hayal gücünden ilham alıyor.

İster dijitalleşmiş modern dünyadaki artırılmış benliğimizi incelemek ister evrim bağlamında insanlığın yerini belirlemek isterse insan ırkının tamamen bağlantısız kalması ya da yok olması üzerine hipotez kurmak olsun sergi; insan bedeni, yapay zeka, yanıltıcı anlam boyutları ve araştırmalar arasında bilgisayar ürünü diyaloglar arasındaki fiziksel sınırların belirsizleştiği alternatif gelecek toplumlarla ilgileniyor ve nihayetinde Elon Musk’a da değiniyor.

Her bir eser geleceğin kolektif konseptine yakınsadığından hikaye paylaşma kültürü de yeniden alevleniyor. Sanatçıların eserlerini birer hikaye anlatıcısı olarak sunduğu sergide yer alan her eser; teknolojik gelişmelere başka bir bakış açısı, bu gelişmelerin farklı alt metinlerle kavramsal örnekleri ya da günümüz teknolojisinin gelecekteki yerinin düşünülmesini veya hayal edilmesini sağlayan işler olarak algılanabilir. Sergi, teknolojiyi bir medya aracı olarak kullanmaktansa “teknoloji üzerine düşünmeye” dönüyor.

“İnsan ırkı gelecekte nerede olacak ve nasıl değişecek?” sorusuna her ziyaretçinin kendi hayal dünyasıyla cevap bulmasına imkan tanıyan sergide Candaş Şişman, Pınar Yoldaş, Onur Sönmez, Elif Demirci, Joanie LeMercier & Ali M. Demirel , Alper Derinboğaz, Elif Ayıter, Özge Ejder, Selçuk Artut, Alp Güneysel ve Eren Başbuğ’un çalışmaları yer alıyor.

Digi.logue Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları, 13 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında hayal gücünü zorlamak isteyen herkesi Zorlu PSM içinde yer alan Digi.logue Space’e bekliyor.