SALT Araştırma ve Programlar’ın direktörü Meriç Öner, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi aldı. Dünya Mimarlık Kongresi (İstanbul, 2005) için sergiler koordinatörlüğü yaparak kültür alanına yöneldi. 2007’de Garanti Galeri’de (GG) başlayan çalışmalarına SALT bünyesinde devam ediyor. Yaşadığımız coğrafyanın maddi kültürüne odaklanan, bu kültürün kapsayıcı ve yenilikçi biçimde ele alınmasına itina eden Öner, araştırmalarını basılı ve çevrimiçi yayınlar, sergi ve kamu programları aracılığıyla dolaşıma sokuyor. Kültür kurumlarının kamu için sunum geliştirmenin ötesindeki sorumlulukları bağlamında, kullanıcıların yorum ve üretime teşvik edildiği karşılıklı öğrenme imkânına açık fiziksel ve çevrimiçi ortamların geliştirilmesine öncelik veriyor. SALT kapsamında Modern Denemeler 4: SALON (SALT Galata, 2012), YAZLIK: Şehirlinin Kolonisi (SALT Beyoğlu, 2014), Tek ve Çok (SALT Galata, 2016; ÇSM, 2017) ve İşveren Sergisi (SALT Galata, 2017; ÇSM, 2018) çalışmalarını yürüttü; 2014-2018 döneminde kurgu ve belgesel filmler aracılığıyla kentlerdeki değişime dair güncel ve tarihî kesitler sunan Perşembe Sineması’nı programladı. 4. İstanbul Tasarım Bienali danışma kurulunda görev alan Öner, hâlen Avrupa müzeler konfederasyonu L’Internationale’nin yönetim kurulu üyesidir.