Levent Erden | Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları

Levent Erden erken yaştan beri farklı sektörlerde çokuluslu devlerin Türkiye’deki tepe yöneticiliğini yaptı; gelecek, pazarlama ve interaktif dünya ile ilgili ilklerin içinde, kuruluşunda bulunduğu Bilgi Üniversitesi’nde Türkiye’deki dönüşüme yetenekler kazandırmak üzere, interaktif iş yönetimi pazarlama ve iletişimi alanında öncü Yüksek Lisans programı Next Academy Başkanı, şehir ve özel merak konularında İstanbul Kafası programını yapıyor, çeşitli işkollarında farklı konularda eğitimler veriyor ve danışmanlık yapıyor.