Hakkımızda

Zorlu Holding ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi, günümüzün en önemli kavramlarından biri haline gelen “dijital dönüşümü”, Digi.logue adını verdiği yeni bir platformla destekliyor.

Üretim gösterdiği her alandaki yenilikçi vizyonuyla teknolojiyi en üst seviyede kullanan Zorlu Holding ile Türkiye’de sanat hayatına yön veren Zorlu PSM,güçlerini birleştirerek, Digi.logue’un ortaya çıkış sürecinin en temel taşlarını oluşturuyor. Digi.logue, dijitalin farklı disiplinlerle ilişkisini odağına alan bir platform olarak dijitalleşme üzerine merak uyandırmayı, soru sormayı ve disiplinlerarası diyaloglar geliştirmeyi amaçlıyor. Dijital dönüşümün kitleler üzerindeki öneminin farkında olan platformun web sitesi digilogue.com, çağımızın gerekliliği sayılan dijital dönüşümün, mimari, müzik, sanat, moda, sinema gibi farklı alanlarda kesişmesi sonucunda yaratıcı endüstride olan ve bu dünyayı anlamak, yeteneklerini geliştirmek isteyenleri buluşturma hedefi taşıyor. Etkileşim, keşif ve farkındalık yaratan bir mecranın eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Faaliyetlerini sadece dijital dünya ile sınırlamayan Digi.logue, bu misyonunu fiziksel alanda Zorlu PSM ve üniversitelerde gerçekleştireceği ücretsiz etkinlik, performans, sunum, söyleşi, seminer gibi farklı aktivitelerle de etkileşimi bir üst noktaya taşıyor.