1977 yılında İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Essex Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Oxford Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde karşılaştırmalı siyaset ve kamu politikaları okudu. 2012 yılında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government’ta Kamu Liderliği Programı’na tam burslu katıldı ve başarıyla tamamladı.

2009-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda danışman olarak görev aldı. McKinsey Sosyal Sektör ekibi ile 2010 yılında yürütülen ‘Türkiye’nin Eğitim Sistemi Sonuçlarının İyileştirilmesi’ çalışmaları esnasında MEB adına görev alan ekibi yönetti.

2011-2015 yılları arasında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Next Akademi’de dijitalleşme ve dijital seçim kampanyaları hakkında dersler vermiştir. 2017-18’te Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mühendislere yönelik Stratejik İletişim ve 21. Yüzyılda İletişim Becerileri dersini verdi. Son beş yıl içinde ‘Başarısızlık Şart’, ‘Öğretmenden Astronot Olur mu?’, ‘Bir Yaşam Alanı ve Okul Olarak Köprü’ ve ‘Yapay Zeka Nesli’ başlıklı TEDx konuşmalarını gerçekleştirdi.

Gökhan Yücel, mevcut çalışmalarını yapay zeka, dijital dönüşüm, küresel eğitim politikaları, eğitim teknolojileri, dördüncü endüstri devrimi, stratejik iletişim, siyasal iletişim kampanyaları, geleceğin teknoloji ve istihdam trendleri, dijital diplomasi başlıkları üzerine yoğunlaştırmıştır.

Merkezi İstanbul’da bulunan Dijital Araştırmalar Derneği’nin başkanıdır. The State of Digital Diplomacy 2016  ve Digital Diplomacy Review 2017  raporlarının editörüdür. Ülkemizdeki iş dünyası, ve medya kurumlarının dijital varlıklarının analiz edildiği çeşitli projeleri yönetmiştir.

Dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizdeki toplantılarda davetli konuşmacı olarak yer almıştır. 2016-18 yılları arasında 45 ilde üniversite öğrencilerine yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ‘Yapay Zeka Nesli’ başlıklı konuşmalar yapmıştır.

The Guardian başta olmak üzere birçok gazete ve dergide yazıları yayınlanan Gökhan Yücel, Hürriyet Eğitim ve Digital Age’de aralıklarla yazılar kaleme almaktadır. Varkey Vakfı Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Prize) Akademisi Seçici Jüri Üyesidir. OECD’nin 2030’da Eğitim Projesi’nin danışma kurulu üyesidir. Şubat 2018’de yayınlanan ara raporda yapay zekanın toplumsal hayat ve eğitim sektörüne etkileri konularının irdelendiği bölümleri yazmıştır. Birleşmiş Milletler ve BM Genel Sekreteri’ne 2017 yılında dijital diplomasi danışmanlığı yürütmüş ve çalışmalarını Ocak 2018’de sunduğu bir raporla tamamlamıştır.

Halen Arter Reklam Ajansı’nda stratejist olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.