Future Tellers Tema

FUTURE TELLERS’18 

Future Tellers 18’in teması, Açık Kaynak Hareketi’ni, “bizim – küresel bir topluluk olarak – olduğumuz şeyin” neye dönüşmekte olduğu sürecini çözmeye çalışan sosyal bir araç olarak görüyor.

YARATICILAR İÇİN AÇIK ÇAĞRI!OPEN SPACE İÇİN AÇIK ÇAĞRI

Biz geçici varlıklarız. Merkezileşmiş, hiyerarşik ve sahiplenici tutumlardan şeffaf, bilinçli bir paylaşım ekonomisine doğru seyiren mevcut değişim, yeni sistemlerin tasarlanmasını sağlar ve geleceğimizin şu andan talep ettiği yeni bir insanlık anlayışını doğurarak, kolektif katkının etkinliğini vurgular.

Future Tellers’18; Bilginin, Yaratıcılığın, Algoritmaların ve Verinin, Açık ve Kapalı durumlarını araştırmayı amaçlıyor. 

Tema, Yeni Öğrenme (Kişi ve/veya Makine), Veri Çağında Profil Oluşturma, Toplum ve Kültür Üzerinde Algoritmaların Etkisi, Dijital Alanlarda Kullanıcının Gizlilik ve Yasal Hakları ile Özgürlükleri alanlarında araştırmaları gerektiriyor.

Yaratıcılar ve Açık-Alan için olan Açık-Çağrılar, kaynakların paylaşımını somutlaştırır ve kurumların müdahalesini ortadan kaldırarak akranlar arasında etkileşim sağlamak için bir katalizör görevi görüyor. Hepinizi paylaşarak nelerin başarılabileceğini deneyimlemeye davet ediyoruz.