Sanatçı, Yönetmen, Marshmallow Laser Feast

Sanatçı ve yönetmen. Londra merkezli deneyimsel stüdyo Marshmallow Lazer Feast ekibi üyesi. Ersinhan Ersin’in sanat uygulamaları, heykel, yerleştirme, canlı performans ve karışık gerçeklik gibi çeşitli disiplinleri bir araya getiriyor. Çalışması, gerçek ve düzenlenmiş deneyimler arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Teknolojiyi kullanarak, doğanın işlevlerini ve yapısını, insanın algısını, mekânsallaştırma ve hareketini inceler. Biyosemioz, çapraz model algılama ve performans alanlarından ilham alarak, sanal alanlarda doğrusal olmayan duyusal deneyimleri araştırıyor.