Ebru Yetişkin İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo-TV-Sinema okudu. Güncel medya kültürünün dönüşümünü eleştirel bir yaklaşımla incelemek üzere burs kazanarak Fransa’ya gitti. Université Louis Pasteur ile İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından birlikte yürütülen Bilim, Teknoloji ve Toplum programında “Ağ Savaşları ve Ağ Çalışmaları” konulu yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Bu dönemden itibaren tekno-bilimsel ihtilafların ekonomi-politik hegemonya üretiminde nasıl kullanıldığını incelemeye başladı. 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora yapmayı tercih etti. Yenilikçi ve muhafazakar eylemlerin nasıl oluştuğunu disiplinler ötesi bir yaklaşımla incelediği doktora araştırmasının bir kısmını burslu olarak  Ecole Nationale Supérieure des Mines Centre Sociologie de L’Innovation’da ve Palais de Tokyo Çağdaş Sanat Müzesi’nde yürüttü. 2008 yılında B(ağ)sal Düşünce adlı tezini savunarak Doktor ünvanı aldı. “Sömürünün güncel halleri” meselesini disiplinler ötesi bir yaklaşımla araştırmak için ilk önce Toplumbilim: Postkolonyal Düşünce (2010) sayısını derledi. Daha sonra Kakofoni (2013), Bilinmeyen Kod (2014), Dalgalar (2015), X-CHANGE (2015), İllüzyonoskop (2016) ve Arayüz (2017) sergilerinin kürasyonunu üstlendi. Bu sergilerde ele alınan tekno-bilimsel ihtilaflar hakkındaki tartışmalara kamuoyunun katılımını arttırmak ve kamuoyunun güncel toplumsal dönüşümü eleştirel bir yaklaşımla irdelemesine aracılık etmek için Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti (2015), Günümüz Sanatı // Bir Başka (2016-2018) ve Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri (2018- 2019) gibi paneller ve atölyeler kurguladı. Robot şair Deniz Yılmaz’ın şiirlerini sergiledi ve Diğerleri Gibi (2016) kitabını derledi. 2016 yılında doçent ünvanı kazanan Ebru Yetişkin 2002 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.