British Council’ın AltCity projesi, Sao Paulo, Brezilya, Mexico City, Meksika ve Bogota, Kolombiya’nın ardından Digi.louge ve British Council Türkiye işbirliğinde İstanbul’a taşındı. Farklı kültürlerden sanatçıları bir araya getirerek interaktif ilişkiler kurmayı amaçlayan proje; Zorlu Holding ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi işbirliğinde, Birleşik Krallık merkezli sanat grubu Squidsoup liderliğinde farklı disiplinlerden 12 sanatçıyla gerçekleşti.

Katılımcılar, 2 haftalık, residency programı kapsamında İstanbul’un kaotik şehir yapısını teknolojik destekli işler üzerinden anlatan bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan “Across The Line” başlıklı sergi; karma medya, enstalasyon, kod, ışık, heykel ve mekanik uygulamalar üzerinden yeni bir denge ve uyum anlayışını araştırıyor. “Çizginin ötesinde ne var?” Yaratıcılarından dinliyoruz;

“İstanbul’un insanını gözlemleme fırsatım oldu. Her biri farklı bir kültürel geçmişe sahip. Türkiye’yi ve İstanbul’u kendilerine has bir biçimde temsil ediyorlar.” Liam Bithles

LIAM BITHLES

Sanatçı ve akademisyen ama en önemlisi bir araştırmacı! 20 yılı aşkın süredir dijital teknolojilerle yaratıcı pratikte iş üreten Liam Bithles, 2007 yılında Squidsoup bünyesine katıldı. İstanbul’da 12 katılımcıya verdiği eğitimde ilgi çekici olanı; “Birbirinden farklı arka plana sahip insanlarla yaratıcı bir süreç içerisinde olmak ve her birinin İstanbul’u kendine özgü yansıtması.” olarak tanımlayan Liam Bithles, sanatçıların gelenekseli aşarak alışılmadık, tercih edilmeyen, insanların genelde rahatsız bulduğu alanlarda çalıştığını ve dijital sanatı sanat yapanın bu olduğunu belirtiyor.

ANTHONY ROWE

Squidsoup kurucu ve kreatif önderliğini üstlenen, dijital medya ve etkileşimli tasarım konusunda tecrübeli Anthony Rowe, sanatçı ve akademisyen kimliği ile öne çıkıyor. Işık, mekan, teknoloji ve etkileşim arasındaki bağlantıları inceleyen sergiler ve seminerler düzenleyen sanatçı, dijitalin kentsel ve kırsal bütün alanlar, dolayısıyla toplum üzerinde etkisi olduğuna inanıyor. AltCity İstanbul projesi ile dijitalin kültürel izdüşümleri üzerine farklı disiplinlerden sanatçıların üretim sürecini 2 hafta boyunca yöneten Anthony, dijitalleşmeyle süregelen yenilikler üzerine görüşlerini paylaşıyor.

CHRIS BENNEWITH

Anthony Rowe ile beraber kurucu-ortağı ve küratörü olduğu LUX şirketinin yanı sıra, Squidsoup’un önemli bir parçası. Dünya çapında kendi projelerini de gerçekleştiren sanatçı, AltCity Istanbul Resideny Programı kapsamında Türkiye’ye gelip buradaki sanatçılarla çalışan Chris Bennewith, farklı bakış açılarının yarattığı dinamiğin daha etkin işler ürettiğine inanıyor.

“Türkiye’de büyüyen sanatçılarla çalışmanın kültürel bir boyutu var. Sanatçıların işlere yaklaşımı ve bizim bakış açımız arasındaki diyalog ve tartışmalar oldukça ilginçti.” Chris Bennewith