Avukat Gönenç Gürkaynak 90 hukukçusu ile İstanbul’da faaliyet gösteren ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağıdır. Av. Gönenç Gürkaynak 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1998 yılında İstanbul Barosu’na katılmıştır. Harvard Üniversitesi’nde asistanlık yapmış ve aynı zamanda yüksek lisans derecesini de Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden almış olan Av. Gönenç Gürkaynak, İstanbul, New York, Brüksel, İngiltere ve Galler barolarına kayıtlıdır. Av. Gönenç Gürkaynak, ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu’nu 2005 yılı başında kurmadan evvel, uluslararası bir hukuk bürosunun İstanbul, New York, Brüksel ve yine İstanbul ofislerinde avukatlık yapmıştır. Av. Gönenç Gürkaynak, yaklaşık 20 yıldır avukatlık yapmaktadır.

Av. Gönenç Gürkaynak, ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu’nun Düzenlemeye Konu Sektörler ve Şirket Hukuka Uyum Politikaları departmanının başıdır. Ana çalışma alanları rekabet hukuku, yolsuzlukla mücadele ve şirket içi usulsüzlükler, internet hukuku, ifade hürriyeti ve temel hak ve özgürlükler, şirket hukuka uyum projeleri, sözleşme hukuku, idare hukuku ve ticari davalar alanlarıdır. Kendisi ayrıca iki ayrı üniversitede hukuk ve ekonomi, rekabet hukuku ve Anglo-Amerikan hukuku konularında lisans ve lisansüstü seviyelerde ders vermektedir.

Biri “Türk Rekabet Hukuku Uygulaması için ‘Hukuk ve İktisat’ Perspektifinden ‘Amaç’ Tartışması” adlı Rekabet Kurumu tarafından yayınlanmış ve diğeri de “Anglo-Amerikan Hukukunun Temel Kurumları” adlı Legal Publishing tarafından yayınlanmış toplam iki kitabı ve muhtelif ulusal ve uluslararası yayınevlerinden yayınlanmış yüz elliyi aşkın akademik makalesi ve ulusal ve uluslararası konferanslarda yaptığı iki yüzü aşkın konuşması vardır.