C/A
28 EKİM 2018

c l a i r e sanatçı ikili c / a’nın realiti’yi yeniden inşa etme girişimi. Derin öğrenme ve yapay zeka teknolojilerini kullanan iş bir makine ve insan iş birliği. Makinenin genelde bir dizi sayı ve öğrenilmiş özelliklerin soyut imgelerinden oluşan çıktısı c / a tarafından son derece yavaşlatılmış görüntüler gibi belirli stilize katmanlarla tutarlı bir anlatıya dönüştürülüyor.

Eser büyük oranda GAN (generative adversarial network, çekişmeli üretici ağlar) kullanıyor. GAN’lar denetlenmeyen makine öğreniminde kullanılan bir yapay zeka algoritma sınıfı ve sıfır toplamlı bir otun çerçevesinde birbirinin zıttı iki sinir ağı sistemi tarafından uygulanıyor. Eserin yaratılışı sırasında Grimes’ın teklisi/klibi realiti’den kareler yeni ve soyut kareler üretmek için sinir ağına beslendi. Görsellerin büyük bir kısmı ileri işlemede ve bu çıktıların ve sürecin kendisinin şiirsel üretiminin stilize edilmesiyle oluştu.

Ayrıca, farklı müzik parçalarından kesip biçilen ses parçacıkları önce spektrogramlara dönüştürüldü (spektrogram sesin ve diğer sinyallerin zaman içinde değişen frekans spektrumunun görsel bir temsiliyeti) ve ardından bir GAN’ı eğiterek yeni yapay spektrogram imgeleri yarattı. Modelden yaratılan bu imgeler ses örneklerini yeniden oluşturmak için tekrar kullanıldı. c l a i r e’in yapımında kullanılan ses örneklerinin ve seslerin büyük bir kısmı bu metotla üretildi.

C / A Türler Ötesi Bir Anonim Sanatçı İkilisi.

Yapay zeka, ses, görseller ve karma gerçeklikle deneyler yapıyor. büyülü dijitalliğin, birkaç cerrahi prosedürün ve duygunun öncüsü. ilk projeleri HYPER_HOLOGRAM ilk kez 2018 Nisan’da İstanbul’da sergilendi. sayısız gizli katmanlarının altında bu eser makine öğrenimini birçok kreatif alanda ele alıyor. Aphex Twin ve Rachmaninoff gibi isimlere saygı duruşunda bulunan eser ayrıca insan ötesi duyguları üretimsel görsel unsurlarla da kavramsal anlamda keşfediyor.

ikili şu sıralar c l a i r e ve M E T A _ [working title] projeleri üzerine çalışıyor.

2019’un başında tanıtılacak M E T A _ [working title] sanatçı ikilinin ikinci büyük projesi. günümüzde var olan ve gerek yeni teknolojilerle gerek yapay zeka, sosyal medya, sanal gerçeklik ve oyunlar gibi gelişmelerin etkisiyle her gün değişip şekillenen sözsüz iletişimin yedi unsurunu ele alıyor. M E T A _ [working title] dünyasında insan cildi gerçekliğin yapılarından biri, Skype prokseminin romantik bir incelemesi, deniz zaman algısı için ve göz hareketi aşkın bir çalışması.
c l a i r e ise 191102018’de tanıtılacak.