Onur Çömlekçi
10 Ekim, 11:00 – 13:00

Sanayi Devrimi ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra insan çevresine uyum sağlamak, daha güçlü hale gelmek için makineleşmiş, birey olarak bir robot haline gelmeyi seçmiştir. Günümüzde ise insan çağın hızını yakalamak için büyük bir çaba ile bilinci ve egosunu sosyal ağlara taşıyarak kendini sanallaştırmaktadır. Neuropathy, geçmiş, günümüz ve gelecekte insan, teknoloji ve sanatın değişimini irdeleyen bir sunumu ve bu konsepti interaktif ses-müzik deneyimine dönüştüren bir eseri kapsamaktadır.

Onur Çömlekçi

1977 Eskişehir doğumlu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldı. Uzun yıllar özel sektörde mimari tasarım ve görselleme alanında görev yapan Çömlekçi, 2018’den itibaren çalışmalarını Nuga Studio altında yürütmektedir. Sanal gerçeklik ve oyun yazılımları ile interaktif proje çalışmaları gerçekleştirmektedir. Yaklaşık 20 yıldan beri elektronik müzik üzerine çalışmalarını yürüten Çömlekçi, bilgisayarı sosyal ve profesonel hayatın önemli enstrümanlarından biri olarak görüyor. İnsan, mekan ve teknoloji çkonularında üretim gösteren Onur Çömlekçi, teknolojik gelişimlerin insan yaşamında yarattığı değişimleri gözlemliyor.