Barbaros Günay
14 Ekim, 16:00 – 17:00

Bir topluluğun organizasyon yapısı,  üyelerinin yeteneklerinin ve kişisel verimliliklerinin ne kadar iyi olduğundan bağımsız olarak,  doğrudan topluluk  performansını etkilemektedir. Hiyerarşik olmayan açık yapılarda topluluk bireyleri  daha yaratıcı davranarak topluluğa olan katkılarını arttırma arayışına girerler. Daha hızlı haberleşme ve daha hızlı karar alma süreçleri etkin ve verimli takımların yaratılmasını sağlamaktadır. Eski yavaş dünya düzeninde  hiyerarşik olarak yapılanan şirketler, günümüzün çevik yapısına uyum sağlayamayarak hızla değişme ihtiyacı duymakta ve kendilerini geleceğe taşıyacak yeni bir model arayışına girerek daha esnek, değiştirilebilir, çevik ve benzeri kelimelerle tanımlanan yeni modelleri deneyimlemektedirler. Bu yeni modellerin bir çoğu hiyerarşi ve güç ilişkilerinin olmadığı halka şeklinde yapılanmış modellerdir. Halka modellerde grubun üretiminden herkes eşit derecede sorumludur ve bireyler üretilen toplam değeri arttırmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu etkinliğin demo uygulamasında, güç hiyerarşileri ile özellikle “Sosyokrasi” gibi açık halka yapıları arasındaki farkları verimlilik temelinde açıklamaya ve simüle etmeye çalışacağız, ve bunu yaparken de açık kaynak dünyasının, fraktalların ve rasgeleliğin faydalarını da göstermeyi ihmal etmeyeceğiz.

Barbaros Günay

Barbaros Günay İTÜ’den 1990 yılında mezun olmasının ardından profesyonel yazılım geliştirme ve destek kariyerine başlamıştır. 1997 yılında Microsoft’ta Teknik Müşteri Yöneticisi olarak başlamış, 2010 yılından itibaren de yine Microsot’ta MEA ve CEE’de değişik ülkelere yayılmış geniş bir ekibin yöneticiliğini yapmaktadır. Çok uzun yıllar önce Commodore 64 ile başlayan grafik programlama merakını 1997 yılında İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Fakültesi’nde görüntü işleme alanında master programını tamamlayarak akademik olarak geliştirmiştir. İlerleyen yıllarda yönetim ve psikoloji alanında bilgilerini arttırdıkça zaman zaman içinde bulunmaktan zevk aldığı bu matematik ve grafik dünyanın, kişileri ve toplumları daha iyi anlamak ve görsel olarak modelleyerek başkalarının anlamasına aracı olmak için çok uygun bir ortam oluşturduğunu farketmiş ama Future Tellers’ın davetini görünceye kadar bu alanda bir paylaşımda bulunmamıştır. Bu fırsatla birlikte yazılım bilgisini ve topluluk deneyimlerini birleştirmeye devam ederek  yeni çıktılar üretmeyi planlamaktadır.