Genco Levi
13 Ekim, 15:00 – 16:00

Davranışlarımıza karşılık veren ve uyum sağlayan algoritmaların bizi nasıl yeniden şekillendirdikleri üzerinde duracağız. İnternette sunulan içeriklerin filtrelenmesi ve sıralanması sürecinde insan ve algoritma arasında oluşan döngüsel dinamiği inceleyeceğiz. Burada ortaya çıkan dinamiği görsel ve algoritmik bir sistem ile yakından tanıyacak ve bu sistemin özellikleriyle oynayarak algoritmalarla yapılanan çevrimiçi hayatımızı anlamlandıracağız. Kullanıcı ve algoritmanın birlikte oluşturduğu geri besleme döngüsünü ekrana tutulan kameradan esinlenilmiş görsel bir programla somutlaştıracağız.

Genco Levi

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Levi,  programlamanın görsel imkanlarını kodla yarattığı animasyonlarla inceliyor. Fiziksel sistemlerin modellerinden ve matematikten aldığı fikirleri görsel olarak ileten ve kendini tekrar eden GIF’ler üretiyor. Basit prensiplerden ortaya çıkan karmaşıklıkla ilgileniyor. Bir takım teknik konuların akademik perdelerin arkasında kalan zarafetini meydana çıkarmak istiyor.

Katılımcıların dizüstü bilgisayarları ile katılım göstermeleri beklenmektedir.

İlginiz için çok teşekkür ederiz, etkinlik için kayıtlarımız dolmuştur.