Mekan-Space
8 – 9 Ekim 2018, 10:00-18:30

Sanal gerçeklik içerisinde kinestetik algı kullanarak mekan kurgusu nasıl gerçekleşir? Kolektif mekan üretim stratejilerini araştırmak ve beden ile mekân arasında akıcı bir dil oluşturmak mümkün müdür? Günümüz tasarım ve üretim süreçleri göz-merkezci anlayış etrafında şekillenmektedir. Bu bağlamda gelişen teknolojinin sunduğu araçlar da benzer anlayışı tekrar üretir. Öte yandan salt göz-merkezci yaklaşımı terk eden, bunun yerine beden farkındalığı üzerinden ortaya konulan mekansal deneyim, yeni algı biçimlerine zemin hazırlama potansiyeline sahiptir. İçten geleni, sezgiselliği öne çıkarır. Dinamik bakış açısı ve çevresel görüşü  ullanan beden, akışkan, anlık var olan ve sınırları esneyen mekan kavramını üretir. Amnion, sanatsal ve araştırma bazlı bir proje olarak sanal mekanın sonsuz özgürlüğüne özgü durumları araştıran iki günlük bir atölye programıdır. Temel odak hareket, zaman ve beden-mekânın incelenmesidir. Atölye sırasında fiziksel tiyatro egzersizleri, üç boyutlu modelleme programları ve sanal gerçeklik araçları kullanılacaktır. Çıktıların, sanal mekanda gezilebilecek, açık kaynaklı, kolektif bir düzleme dönüşmesi hedeflenmektedir.

Program İçeriği:

-Beden farkındalığı egzersizleri,

-Hareket dizilerinin oluşturulması,

-Hareket dizilerinin optimizasyon,

-Kinect ile hareket verilerinin alınması,

-Beden farkındalığı ve analog eskiz çizimi,

-Hareket verilerinin Grasshopper ile işlenmesi,

-Grasshopper algoritmalardan 3b model alımı,

-3B modellerin sanal gerçekliğe döküm.

 

MEKAN-SPACE​

Antidisipliner, bağımsız bir araştırma grubudur. Çalışmalarının odak noktasını kolektif mekan üretimi, beden-mekan etkileşimi ve teknoloji oluşturmaktadır. 2016  yılında dört araştırmacı tarafından MEK//AN// Araştırma ve Tasarım Topluluğu olarak mimari üretimler ve bağımsız atölye çalışmaları düzenlendi (İpek Kuran, Cansu Karakız, Zeynep Burcu Kaya, Burak Bilen).  2017 yılında MEKÂN.SPACE adı altında yeniden yapılandı (İpek Kuran, Zeynep Burcu Kaya). 2018 Mart ayında Studio-X, Bau VR1 ve Zaxe sponsorluğunda AMNION isimli atölye çalışmasının ilki gerçekleşti (İpek Kuran, Zeynep Burcu Kaya, Selen Lun, Ali Tokatlıoğlu, Zeynep İşlek). Eş zamanlı olarak Caddebostan Kültür Merkezi’nde, Nilgün Yüksel küratörlüğündeki Muğlak Alan Sergisi’nde teknoloji ve sanat arakesitinde ortaya konulan mekânsal bir üretim olan EXPEDITION projesi sergilendi (İpek Kuran, Zeynep Burcu Kaya, Selen Lun, Ali Tokatlıoğlu).  Bu çalışmaların bir kısmı 2018 Temmuz ayında Roma’da gerçekleştirilen IASP Sempozyumu kapsamında sunuldu (İpek Kuran ve Zeynep Burcu Kâyâ).  Ar-Ge çalışmalarının bir bölümü Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan VR1 – Sanal Gerçeklik Laboratuvarı’nda ve İTÜ Çekirdek’te devam etmektedir.

Katılımcı Sayısı: 8

Katılımcılardan hakim oldukları herhangi bir üç boyutlu modelleme programı yüklü olarak kendi dizüstü bilgisayarları ile katılmaları beklenmektedir. Atölye sürecinde aktif olarak hareket edilecektir. Katılımcıların yedek giysi getirmeleri gerekmektedir.

KAYITLARIMIZ KAPANMIŞTIR.